Privacy Statement

Algemene Voorwaarden Zorgdragen Opleidingen

Privacy

Zorgdragen Opleidingen vindt de privacy van haar cursisten heel belangrijk. Zorgdragen Opleidingen zorgt ervoor dat de door u gegeven persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Deze informatie wordt gebruikt om uw aanmelding voor cursussen goed te kunnen verwerken. Deze informatie wordt nooit aan derden verkocht, en alleen aan derden ter beschikking gesteld als dat noodzakelijk is voor het verwerken van de aanmelding.

Welke persoonsgegevens worden verzameld:

 • Uw naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, eventuele beroepsnummer. Deze gegevens worden via een beveiligde verbinding (SSL) verzonden. Controleer altijd of het slotje in de URL-balk wordt weergegeven tijdens het invullen van het aanmeldformulier.
 • Uw naam en e-mailadres wanneer u een bericht stuurt aan info@zorg-dragen.nl
 • Uw e-mailadres wanneer u zich opgeeft voor de nieuwsbrief
 • IP-adressen, zoekwoorden en andere gegevens die samenhangen met websitebezoek.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt:

 • De gegevens die u opgeeft bij uw aanmelding voor een cursus worden gebruikt om uw aanmelding te kunnen verwerken, en u een factuur te kunnen sturen voor de cursus. Uw aanmeldformulier wordt digitaal opgeslagen in een beveiligde e-mailomgeving. Ook worden uw gegevens bewaard op een beveiligde computer in een bestand met (oud-)cursisten. Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen. Wel kan u om toestemming gevraagd worden uw gegevens te delen met andere cursisten t.b.v. de voorbereiding van de cursus. Het gaat dan om naam, woonplaats en e-mailadres.
 • Geeft u daarvoor toestemming, dan kunt u worden opgenomen in een openbare lijst met draagconsulenten in de zorg, op de website van Zorgdragen Opleidingen.
 • Uw e-mailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te kunnen houden in de aanloop van de cursus. Wij sturen na de cursus eenmalig documenten waarover gesproken is tijdens de cursus. Ook sturen we u na de cursus mogelijk informatie over terugkomdagen en vervolgmodules, mits u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • Uw telefoonnummer wordt gebruikt om u te kunnen bereiken bij problemen rondom de inschrijving en aanloop naar de cursus.
 • Uw e-mailadres wordt gebruikt om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Natuurlijk uitsluitend wanneer u hier toestemming voor gegeven hebt.
 • IP-adressen, zoekwoorden en andere gegevens die samenhangen met uw websitebezoek, worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyse van de webactiviteit en worden niet herleid tot persoonsgegevens.

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

 • Uw persoonsgegevens worden na aanmelding verstuurd via een beveiligde verbinding naar een beveiligde computer, die alleen op een beveiligd netwerk wordt gebruikt. Ook het bedrijf dat Zorgdragen Opleidingen ondersteunt bij het onderhouden van de website, S-Webs, heeft toegang tot deze gegevens, om goed te kunnen helpen bij voorkomende problemen van de website. Ten behoeve van het printen van uw deelnamecertificaat worden uw naam en geboortedatum gedeeld met een online printservice, in een PDF-document van alle uit te geven certificaten. Ten behoeve van het toekennen van accreditatiepunten voor uw beroepsvereniging worden uw beroepsnummer, naam en adresgegevens gedeeld via een beveiligde verbinding met uw beroepsvereniging.

Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden.

 • Via cookies kan er ook informatie over IP-adressen, zoekwoorden en andere gegevens die samenhangen met het websitebezoek worden verzameld, om inzicht te kunnen krijgen in het functioneren van de website. Dit zijn alleen functionele cookies, uw gegevens worden niet gedeeld met een externe partij.

Hoe lang en waar blijven deze gegevens bewaard?

 • De gegevens die u verstrekt bij uw aanmelding en die op uw factuur vermeld worden (naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer) blijven minimaal 7 jaar bewaard. De Belastingdienst vereist dit. Deze gegevens worden bewaard op een beveiligde computer van Zorgdragen Opleidingen binnen een beveiligd netwerk.
 • Wanneer u een e-mail stuurt aan Zorgdragen Opleidingen, worden uw bericht en e-mailadres bewaard, zolang als nodig is voor de afhandeling van uw bericht. Daarnaast kan uw bericht in het e-mailarchief worden opgenomen, als de bewaarplicht van de Belastingdienst ons daartoe verplicht. Uiteraard gaat Zorgdragen Opleidingen ook dan vertrouwelijk om met uw gegevens.
 • Uw e-mailadres (gegeven met toestemming om de nieuwsbrief te verzenden) wordt gebruikt zo lang u lid blijft van de nieuwsbrief. Deze gegevens worden lokaal opgeslagen en niet gedeeld met externe partijen.

Hoe kan ik mijn gegevens laten verwijderen of aanpassen?

 • U kunt altijd een mail sturen aan info@zorg-dragen.nl dat u de gegevens wilt inzien, laten verwijderen of aanpassen. Dit is helaas niet mogelijk voor gegevens die in de administratie voor de Belastingdienst bewaard moeten blijven, deze gegevens moeten 7 jaar bewaard blijven.
 • Wilt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief, dan kunt u dat aangeven door contact op te nemen met info@zorg-dragen.nl. Uw mailadres wordt dan zo snel mogelijk verwijderd uit de database ten behoeve van de nieuwsbrief.

Waar kan ik een klacht indienen over de omgang met mijn persoonsgegevens?

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u het niet eens bent met de manier waarop Zorgdragen Opleidingen met uw gegevens omgaat.